Проблем с инсталиране на MS SQL Server 2016

Многократни опити за инсталиране на сървъра, но все пък инсталаторът хвърля грешка: An installation package for MS SQL Server 2012 Native Client cannot be found. Try installation with valid copy of the package 'sqlcli.msi'. Ако някой се е сблъсквал с този проблем, моля да ми помогне.