Домашно по информатика зтрябва да го предам до днес 19:00

Значи с моя съученик имаме да направим задача да купуваме лицензи различни програми-windows form application-направихме дизайна но не знаем как да направим кода та някоя добра душа може ли да види задачата която ще постна и да я види

Аз не мога да кача тук файловете-къде да ги кача?

Сега какво правя?