Търся решения за "Exercises: Regular Expressions (RegEx)"

Привет, търся решение към това упражнение от отворения курс по Python.