Информатика C# Visual Basic

Задачата е по зададени параметри на триъгълник ъглополувящи височини и медиани да се пресметне параметъра и лицето му също така за четирисъгълник (квадрат, правоъгълник, успоредник, ромб, трапец) и за окръжност.. Търси се лице и параметър! Спешно е до понеделник (17.06.2019)