принтиране на простите числа от 1 до 100

вход число n

изход първите n на на брой прости числа максимум 100