Middle Characters

Условие(Задача 6) - https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/40622/exercise-php-fundamentals-may-2019/2344

Решение(60/100) - https://pastebin.com/WTmbnn43

Ако стринга е с четни символи, няма проблем. Чупи се само при нечетни, явно заради ceil(странно защо). Евентуален друг начин да взема средния char, при нечетен брой?