Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 395 Точки
Best Answer

Много ненужни проверки, само една е достатъчна.
Също така n не беше включено защото нямаше = в циклите.

namespace _4.Combinations
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int combination = 0;

      for (int i = 0; i <= n; i++)
      {
        for (int j = 0; j <=n ; j++)
        {
          for (int k = 0; k <= n; k++)
          {
            for (int l = 0; l <= n; l++)
            {
              for (int m = 0; m <= n; m++)
              {
                if(i+j+k+l+m == n)
                {
                  combination++;
                }
              }
            }
          } 
        }
      }
      Console.WriteLine(combination);
    }
  }
}

 

0
25/06/2019 21:05:33