PandaApp-Identity Login and Register forms don't work --> HTTP ERROR 400

Здравейте колеги.Имам проблем със PandaApp от exercise-а , гледах лекцията и успоредно пишех с Иво Желев , нооо след като направих identity-то , още когато на лекцията се тестваше  как Asp.Net core се справя с невалидните данни при идентито , и тогава доста неочаквано се появи HTTP ERROR 400

Грешката се появява на всеки post метод от Login и Register формите.
Зажалост грешката възникна на последният ден за предаване и няма да мога да приключа проекта си. Опасявам се ако не е грешката в кода ми как ще мога да пиша другите задачи или пък индивидуалния си проект...
Все пак преди това пробвах да разгледам добрия стаар StackOverFlow и други такива странички( https://github.com/aspnet/AspNetCore/issues/4726 ,     https://github.com/aspnet/AspNetCore/issues/3027

https://forums.asp.net/t/2135940.aspx?Apparently+Random+Error+Antiforgery+token+validation+failed+The+antiforgery+cookie+token+and+request+token+do+not+match+

https://stackoverflow.com/questions/50064246/asp-net-core-razor-ajax-post-400-bad-request

Гледах квото гледах ... Отнеми голяма част от деня и все пак до никъде не стигнах . Ако някой има и най-малката идея от какво може да е моля да помогне ще бъда много благодарен ... Мерси предварително!!!

Ето и малко от конзола лога след грешката ...
 

Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[1]
      Request starting HTTP/1.1 GET https://localhost:5001/
info: Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware[0]
      Executing endpoint 'PandaApp.Controllers.HomeController.Index (Pandas.App)'
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ControllerActionInvoker[3]
      Route matched with {action = "Index", controller = "Home", page = "", area = ""}. Executing controller action with signature Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult Index() on controller PandaApp.Controllers.HomeController (Pandas.App).
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ControllerActionInvoker[1]
      Executing action method PandaApp.Controllers.HomeController.Index (Pandas.App) - Validation state: Valid
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ControllerActionInvoker[2]
      Executed action method PandaApp.Controllers.HomeController.Index (Pandas.App), returned result Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewResult in 0.5305ms.
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewResultExecutor[1]
      Executing ViewResult, running view Index.
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewResultExecutor[4]
      Executed ViewResult - view Index executed in 93.2647ms.
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ControllerActionInvoker[2]
      Executed action PandaApp.Controllers.HomeController.Index (Pandas.App) in 115.9283ms
info: Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware[1]
      Executed endpoint 'PandaApp.Controllers.HomeController.Index (Pandas.App)'
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[2]
      Request finished in 179.5406ms 200 text/html; charset=utf-8
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[1]
      Request starting HTTP/1.1 GET https://localhost:5001/Identity/Account/Login
info: Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware[0]
      Executing endpoint 'Page: /Account/Login'
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker[3]
      Route matched with {page = "/Account/Login", area = "Identity", action = "", controller = ""}. Executing page /Account/Login
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker[101]
      Executing handler method Pandas.App.Areas.Identity.Pages.Account.LoginModel.OnGetAsync - ModelState is Valid
info: Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieAuthenticationHandler[11]
      AuthenticationScheme: Identity.External signed out.
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker[102]
      Executed handler method OnGetAsync, returned result .
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker[103]
      Executing an implicit handler method - ModelState is Valid
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker[104]
      Executed an implicit handler method, returned result Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.PageResult.
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker[4]
      Executed page /Account/Login in 130.7373ms
info: Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware[1]
      Executed endpoint 'Page: /Account/Login'
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[2]
      Request finished in 167.0721ms 200 text/html; charset=utf-8
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[1]
      Request starting HTTP/1.1 GET https://localhost:5001/Identity/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[1]
      Request starting HTTP/1.1 GET https://localhost:5001/Identity/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[2]
      Request finished in 4.6874ms 404
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[2]
      Request finished in 4.6688ms 404
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[1]
      Request starting HTTP/1.1 GET https://localhost:5001/Identity/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[2]
      Request finished in 0.788ms 404
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[1]
      Request starting HTTP/1.1 GET https://localhost:5001/Identity/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[2]
      Request finished in 0.2957ms 404

C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe (process 7652) exited with code -1.
Press any key to close this window . . .