Unity Проект

Може ли след като преди това сме изпратили един отбор, но поради това, че един от участниците се отказа и трябваше да променим идеята на играта, да изпратим нов е-mail с хора от отбора, идеята и името на отбора ?
Проектите трябва да се изпратят като source code това което си е в unity3d или като exe файл ?