Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
danail2003 avatar danail2003 26 Точки

Equal Sums Even Odd Position

Здравейте, получавам 0/100, всички тестове са Runtime error, а я решавам по същия начин от упражнението и не мога да разбера къде греша.

 

using System;

namespace Equal_Sums_Even_Odd_Position
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            int number2 = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = number1; i <= number2; i++)
            {
                string num = i.ToString();

                int evenSum = 0;
                int oddSum = 0;

                for (int j = 0; j < num.Length; j++)
                {
                    int digit = int.Parse(num[i].ToString());

                    if (j % 2 == 0)
                    {
                        evenSum += digit;
                    }
                    else
                    {
                        oddSum += digit;
                    }

                    if (evenSum == oddSum)
                    {
                        Console.Write(num);
                    }
                }
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Programming Basics with C#
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 395 Точки

Заповядай с малко поправки: (ако имаш въпроси попитай)

using System;

namespace Equal_Sums_Even_Odd_Position
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      int number2 = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = number1; i <= number2; i++)
      {
        string num = i.ToString();

        int evenSum = 0;
        int oddSum = 0;

        for (int j = 0; j < num.Length; j++)
        {
          char magic = num[j];
          int digit = int.Parse(magic.ToString());

          if (j % 2 == 0)
          {
            evenSum += digit;
          }
          else
          {
            oddSum += digit;
          }
        }
        if (evenSum == oddSum)
          {
          Console.Write($"{i} ");
          }
      }
    }
  }
}

 

0