Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
qamukova avatar qamukova 2 Точки

Angular Redux: Console Error with Effects

Здравейте! Имам следната конзолна грешка: "PostEffects.allPosts$" dispatched an invalid action:, която ми е малко непонятна?

Имам следните екшъни:

export class GetAll implements IAction<null> {
 type = ActionTypes.GetAll;
 constructor(public payload: null) { }
}

export class GetAllSuccess implements IAction<PostInfo[]> {
 type = ActionTypes.GetAllSuccess;
 constructor(public payload: PostInfo[]) { }
}

export class GetAllFailed implements IAction<{ error: any }> {
 type = ActionTypes.GetAllFailed;
 constructor(public payload: { error: any }) { }
}

Това е ми е ефекта:

@Effect() allPosts$ = this.actions$.pipe(
 ofType<GetAll>(ActionTypes.GetAll),
 switchMap(() => {
  return this.postService.getAll().pipe(
   map((posts) => [new GetAllSuccess(posts)]),
   catchError((err) => [new GetAllFailed({error: err.error})])
  );
 })
);

 

Тагове:
0
Angular