Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
CvetelinP avatar CvetelinP 2 Точки

Number Array проблем Programming Fundamentals Mid Exam - 30 June 2019 Group 1

Привет ,;

може ли решение на задачата:

 

Create a program that helps you keep track of a number array. First, you are going to receive the numbers оn a single line, separated by space, in the following format:

"{number1} {number2} {number3}… {numbern}"

Then you will start receiving commands until you read the "End" message. There are five possible commands:

 • "Switch {index}"
  • Find the number on this index in your collection, if the index exists, and switch its sign (negative <-> positive).  
 • "Change {index} {value}"
  • Replace the number on the given index with the number given, if the index exists.
 • "Sum Negative"
  • Print the sum of all negative numbers.
 • "Sum Positive"
  • Print the sum of all positive numbers.
 • "Sum All"
  • Print the sum of all numbers.

In the end, print the positive numbers on a single line, keeping in mind that 0 is positive, separated by a single space in the following format:

"{number1} {number2} {number3}… {numbern}"

Input

 • On the 1st line you are going to receive the numbers of the array (always integers), separated by a single space.
 • On the next lines, until the "End" command is received, you will be receiving commands.

Output

 • Print the tasks in the format described above.

 

 

Тагове:
0
C# Fundamentals
krum_43 avatar krum_43 242 Точки

Ето ти едно примерно решение на C#.Не си посочил линк към Judj и може да има нещо за коригиране.Там където извеждам положителните числа на масива съм използвал foreach и така последният интервал остава,но това се оправя лесно.

Линк към кода:

pastebin.com/cuMCxJyz

0
krum_43 avatar krum_43 242 Точки

 Console.WriteLine(string.Join(" ", list.Where(x => x >= 0)));

Няма ли да изведеш един излишен интервал преди първият елемент на масива?

В условието искат:

"{number1} {number2} {number3}… {numbern}"

 

0
knoteva avatar knoteva 1038 Точки

Ами не. За това и използвам join. :) Ако имаме лист с елемти 3, 4 и 5 и напишем  Console.WriteLine(string.Join(", ", list); ще се отпечата: 3, 4, 5

1
krum_43 avatar krum_43 242 Точки

Да,

Така е.

:)

0