Khan Academy персонализиране на предметите и програмата на обучение

Въпросът ми е: предлагате да ползваме Khan Academy, но доколкото разбирам платформата е ограничена до определени предмети като в тях са зададен точно определен график и теми за поктриване, които не подлежат на редактиране. В случая препоръката е учителите да помолят за специално включване към проекта, за да могат да го ползват реално с техните: предмети (ако са извън предложения списък) и уникална програма и структура на уроците ли? 

Защото под настоящия формат платформата не изглежда позволяваща гъвкавост на всеки записал се в сайта преподавател.