Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinHPetkov avatar MartinHPetkov 1 Точки

Family Trip

Здравейте!

Дали някой няма да ми открие къде ми се кара джъджа, че нещо тествах всичко за което се сетих, пренаписвах и прочие, но ми дава макс 80 точки.

 

using System;

namespace FamilyTrip
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            
            double budget = double.Parse(Console.ReadLine());
            int countNightSleep = int.Parse(Console.ReadLine());
            double priceForNight = double.Parse(Console.ReadLine());
            int discountInProcents = int.Parse(Console.ReadLine());


            if (countNightSleep > 7)
            {
                priceForNight = priceForNight * 0.95;
            }
            
            double priceVacantion = priceForNight * (double)countNightSleep;
            double sumAfterDiscount = (discountInProcents / 100.0) * budget;

            double priceTotal = sumAfterDiscount + priceVacantion;

            if (budget > priceTotal)
            {
                double leftMoney = budget - priceTotal;
                Console.WriteLine($"Ivanovi will be left with {leftMoney:F2} leva after vacation.");
            }
            else
            {
                double deff = priceTotal - budget;
                Console.WriteLine($"{deff:F2} leva needed.");
            }
        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics with C#
MartinHPetkov avatar MartinHPetkov 1 Точки

Намерих абсолютно идентична задача като моята, но нея като я тествах ми даде 100 точки... и вече изпаднах в недоумение...

ето и нея:

using System;

namespace Bahaliolo
{
    class Bahaliolo
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double budget = double.Parse(Console.ReadLine());
            int nightCnt = int.Parse(Console.ReadLine());
            double nightPrice = double.Parse(Console.ReadLine());
            int percent = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (nightCnt > 7)
            {
                nightPrice = nightPrice * 0.95;
            }

            double totalNightPrice = nightCnt * nightPrice;
            double additionalCosts = budget * (percent / 100.0);

            double totalPrice = totalNightPrice + additionalCosts;

            if (totalPrice > budget)
            {
                double moneyNeed = totalPrice - budget;
                Console.WriteLine($"{moneyNeed:F2} leva needed.");
            }
            else
            {
                double moneyLeft = budget - totalPrice;
                Console.WriteLine($"Ivanovi will be left with {moneyLeft:F2} leva after vacation.");
            }
        }
    }
}
 

0
Daniel111 avatar Daniel111 11 Точки

Здравей само едно = си изпуснал

Лека вечер

using System;

namespace FamilyTrip
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            
            double budget = double.Parse(Console.ReadLine());
            int countNightSleep = int.Parse(Console.ReadLine());
            double priceForNight = double.Parse(Console.ReadLine());
            int discountInProcents = int.Parse(Console.ReadLine());


            if (countNightSleep > 7)
            {
                priceForNight = priceForNight * 0.95;
            }
            
            double priceVacantion = priceForNight * (double)countNightSleep;
            double sumAfterDiscount = (discountInProcents / 100.0) * budget;

            double priceTotal = sumAfterDiscount + priceVacantion;

            if (budget >= priceTotal)  ///aко бюджетът е по-голям или равен  парите им стигат
            {
                double leftMoney = budget - priceTotal;
                Console.WriteLine($"Ivanovi will be left with {leftMoney:F2} leva after vacation.");
            }
            else
            {
                double deff = priceTotal - budget;
                Console.WriteLine($"{deff:F2} leva needed.");
            }
        }
    }
}

 

0
26/07/2019 22:08:28
MartinHPetkov avatar MartinHPetkov 1 Точки

Благодаря колега, понякога те така едно равенство ти изяжда главата  :)

0