WordPress SEO Ръководство

Ако уебсайтът ви в WordPress не е на първата страница на SERP, може да не съществувате за огромен раздел от интернет потребителите. Това означава, че WordPress SEO изисква вашето постоянно внимание, за да можете да поддържате и подобрявате класирането си в SERP.