Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
mark79 avatar mark79 633 Точки
Best Answer

Здравей,

ето едно решение.

Поздрави :)

0
kolewmi avatar kolewmi 3 Точки

Ето моето решение   на  C#, ако някой е намерил по-кратко решение, моля да го сподели:

using System;

namespace _04._Best_Plane_Tickets
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string nomberTicket = Console.ReadLine(); 
            string currentMinNomberTicket = nomberTicket; 
            double price = double.Parse(Console.ReadLine()); 
            double currentMinPrice = price; 
            int waitingTimeInMunites = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            int currentMinWaitnigTime = waitingTimeInMunites; 

            while (nomberTicket != "End")
            {
                nomberTicket = Console.ReadLine();
                if (nomberTicket == "End")
                {
                    break;
                }
                price = double.Parse(Console.ReadLine());
                waitingTimeInMunites = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (waitingTimeInMunites < currentMinWaitnigTime)
                {
                    currentMinNomberTicket = nomberTicket;
                    currentMinPrice = price;
                    currentMinWaitnigTime = waitingTimeInMunites;
                }
            }

            int hoursWaiting = currentMinWaitnigTime / 60; 
            int minutesWaiting = currentMinWaitnigTime % 60; 
            Console.WriteLine($"Ticket found for flight {currentMinNomberTicket} costs {currentMinPrice * 1.96:f2} leva with {hoursWaiting}h {minutesWaiting}m stay");
        }
    }
}
 

0
eMPTy avatar eMPTy 0 Точки

Здравей,

Може ли да обясниш, каква е ролата на:

int minIdleTime = Integer.MAX_VALUE;

в началото на кода.

 

0
viktorv19 avatar viktorv19 16 Точки

В нея пазим най-малкото време, което Деси ще преката на летището.

 

Ще използвам входа на задачата, за да се опитам да ти обясня. В началото стойносста на променливата minIdleTime е int.maxValue или 2147483647. После при въвеждане на време напримет 140  ние проверяваме дали 140 е по-малко от 2147483647  . Понеже е вярно, minIdleTime Променливата присвоява новата стойност . После при повторно въвеждане на някакво време пак се  проверява дали неговата стойност е по-голяма или по-малка от minIdleTime . И ако е по-малка, minIdleTime  присвоява новата стойност. Ако не е 

minIdleTime остава със същата стойност.

 

0