C# Book - 12. Currency Converter

C#

Здравейте. Нуждая се от малко помощ понеже се затрудних на следната задача от книгата "Основи на програмирането - C#".

В judge системата на Home / Contests / Programming Basics / PB-Books / C# Book / 2.1. Simple Calculations,

(12-та задача *конзолен междувалутен конвертор) решението ми дава само 80/100 точки. Последният тест ми е X. Някакви насоки?

Ето го решението ми:

using System;
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;

namespace Convertor
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double value = double.Parse(Console.ReadLine());
            string input = Console.ReadLine();
            string output = Console.ReadLine();
            double bgn = 1;
            double usd = 1.79549;
            double eur = 1.95583;
            double gbp = 2.53405;

            if (input == "USD")
            {
                if (output == "BGN")
                {
                    double sum = value * bgn * usd;
                    Console.WriteLine($"{sum:F2} {output}");
                }
            }

            if (input == "BGN")
            {
                if (output == "EUR")
                {
                    double sum = value * bgn / eur;
                    Console.WriteLine($"{sum:F2} {output}");
                }
            }

            if (input == "EUR")
            {
                if (output == "GBP")
                {
                    double sum = value * eur / gbp;
                    Console.WriteLine($"{sum:F2} {output}");
                }
            }

            if (input == "USD")
            {
                if (output == "EUR")
                {
                    double sum = value * usd / eur;
                    Console.WriteLine($"{sum:F2} {output}");
                }
            }

        }
    }
}