Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
TeodorPavlov avatar TeodorPavlov 6 Точки

Задача 6. Билети за кино

Здравейте, реших тази задача:

https://softuni.bg/downloads/svn/programming-basics-v4/course-directories/may-2019/2019-02/Exam/06.%20Cinema%20Tickets.pdf

по-този начин:

https://pastebin.com/EYtjb3zD

В IDE-то всичко работи както трябва, но като я пусна в judge ми дава нула точки.

Някой може ли да ми каже къде е грешката?

Благодаря

Тагове:
0
Programming Basics 01/09/2019 14:04:44
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 395 Точки

Решение на Java, дано е полезно:

 

public class E06CinemaTickets {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String input = scanner.nextLine();
    int studentTotal = 0;
    int standardTotal = 0;
    int kidTotal = 0;
    int ticketsTotal = 0;

    while (!input.equals("Finish")) {
      String movieName = input;
      int seats = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
      int student = 0;
      int standard = 0;
      int kid = 0;

      for (int i = 1; i <= seats ; i++) {
        input = scanner.nextLine();
        if (input.equals("End")) {
          break;
        }
        if (input.equals("student")) {
          student++;
        } else if (input.equals("standard")) {
          standard++;
        } else {
          kid++;
        }
      }
      double tickets = student + standard + kid;
      studentTotal += student;
      standardTotal += standard;
      kidTotal += kid;
      ticketsTotal += tickets;

      System.out.printf("%s - %.2f%% full.%n", movieName, tickets * 100 / seats);
      input = scanner.nextLine();
    }
    System.out.printf("Total tickets: %d%n", ticketsTotal);
    System.out.printf("%.2f%% student tickets.%n", studentTotal * 100 / (double) ticketsTotal);
    System.out.printf("%.2f%% standard tickets.%n", standardTotal * 100 / (double) ticketsTotal);
    System.out.printf("%.2f%% kids tickets.", kidTotal * 100 / (double) ticketsTotal);
  }
}
0
TeodorPavlov avatar TeodorPavlov 6 Точки

Благодаря!

0