Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
darimi27 avatar darimi27 8 Точки

Problem 13.*Speed Racing

60/100 точки в Judge.

https://pastebin.com/LBit19Kj

Втори и четвърти тест гърмят.Не намирам проблема.

Щеше да е хубаво , след около 50 опита да мине нещо в Judge , да се отключват скритите тестове smiley, за да можем да си намираме грешките сами.

Тагове:
1
PHP Web 04/09/2019 16:17:07
willystyle avatar willystyle 2356 Точки
<?php

class Car
{
  private $model;
  private $fuelAmount;
  private $fuelCostForKilometer;
  private $distance;
  /**
   * Car constructor.
   * @param $model
   * @param $fuelAmount
   * @param $fuelCostForKilometer
   * @param $distance
   */
  public function __construct(string $model, float $fuelAmount, float $fuelCostForKilometer, $distance = 0)
  {
    $this->setModel($model);
    $this->setFuelAmount($fuelAmount);
    $this->setFuelCostForKilometer($fuelCostForKilometer);
    $this->setDistance();
  }
  /**
   * @return string
   */
  public function getModel(): string
  {
    return $this->model;
  }
  /**
   * @param string $model
   */
  public function setModel(string $model): void
  {
    $this->model = $model;
  }
  /**
   * @return float
   */
  public function getFuelAmount(): float
  {
    return $this->fuelAmount;
  }
  /**
   * @param float $fuelAmount
   */
  public function setFuelAmount(float $fuelAmount): void
  {
    $this->fuelAmount = $fuelAmount;
  }
  /**
   * @return float
   */
  public function getFuelCostForKilometer(): float
  {
    return $this->fuelCostForKilometer;
  }
  /**
   * @param float $fuelCostForKilometer
   */
  public function setFuelCostForKilometer(float $fuelCostForKilometer): void
  {
    $this->fuelCostForKilometer = $fuelCostForKilometer;
  }
  /**
   * @return float
   */
  public function getDistance(): float
  {
    return $this->distance;
  }
  /**
   * @param float $distance
   */
  public function setDistance($distance = 0): void
  {
    $this->distance = $distance;
  }
  public function driveCar(float $driveDistance): bool
  {
    if ($this->getFuelCostForKilometer() * $driveDistance <= $this->getFuelAmount()) {
      // $this->setFuelAmount($this->getFuelAmount() - $this->getFuelCostForKilometer() * $driveDistance);
      $this->setFuelAmount(round($this->getFuelAmount() - $this->getFuelCostForKilometer() * $driveDistance), 2);
      $this->setDistance($this->getDistance() + $driveDistance);
      return true;
    }
    return false;
  }
  public function __toString(): string
  {
    $fuel = number_format($this->getFuelAmount(), 2, ".", "");
    return "{$this->getModel()} {$fuel} {$this->getDistance()}" . PHP_EOL;
  }
}

$n = intval(readline());
// require "Car.php";
$cars = [];
for($i = 0; $i < $n; $i++){
  list($model, $fuelAmount, $fuelCostForKilometer) = explode(" ", readline());
  $currentCar = new Car($model, $fuelAmount, $fuelCostForKilometer);
  $cars[$model] = $currentCar;
}
while(($input = readline()) != "End"){
  list($instruction, $carModel, $driveDistance) = explode(" ", $input);
  $result = $cars[$carModel]->driveCar($driveDistance);
  if(!$result){
    echo "Insufficient fuel for the drive" . PHP_EOL;
  }
}
foreach ($cars as $car){
  echo $car;
}

 

0
willystyle avatar willystyle 2356 Точки

Горното е едно чуждо решение, което леко преправих да мине на 100%, оказа се, че в твоето 2 проблемни теста са закръгляне при всяка операция с горивото и number_format последващите параметри(десетична точка). Ето и рефактор на твоето решение, пооправил съм класа да има само необходимата функционалност:

<?php

class Car
{
  private $model;
  private $fuelAmount; //налично гориво
  private $fuelCostOneKilometer;
  private $distanceTraveled; //пропътувани км

  public function __construct(
    string $model,
    float $fuelAmount,
    float $fuelCostOneKilometer
  ) {
    $this->model = $model;
    $this->fuelAmount = $fuelAmount;
    $this->fuelCostOneKilometer = $fuelCostOneKilometer;
    $this->distanceTraveled = 0;
  }

  public function getModel(): string
  {
    return $this->model;
  }

  public function getFuelAmount(): float
  {
    return $this->fuelAmount;
  }

  public function getDistanceTraveled(): float
  {
    return $this->distanceTraveled;
  }

  public function Drive($amountOfKm) :void
  {
    if ($this->fuelAmount >= $amountOfKm * $this->fuelCostOneKilometer) {
      $this->fuelAmount = round($this->fuelAmount - $amountOfKm * $this->fuelCostOneKilometer, 2);
      $this->distanceTraveled = $this->distanceTraveled + $amountOfKm;
    } else {
      echo "Insufficient fuel for the drive" . PHP_EOL;
    }
  }
}

$n = intval(readline());
$cars = [];
for ($i = 0; $i < $n; $i++) {
  $input = explode(" ", readline());
  $model = $input[0];
  $fuelAmount = $input[1];
  $fuelCostOneKilometer = $input[2];
  $car = new Car($model, $fuelAmount, $fuelCostOneKilometer);
  array_push($cars, $car);  
}
$input = readline();

while ($input != "End") {
  $input = explode(" ", $input);
  $carModel = $input[1];
  $amountOfKm = $input[2];
  for ($i = 0; $i < count($cars); $i++) {
    $currentCar = $cars[$i];
    if ($carModel === $currentCar->getModel()) {
      $currentCar->Drive($amountOfKm);
      break;
    }
  }
  $input = readline();
}
foreach ($cars as $car) {
  echo $car->getModel() . " " . number_format($car->getFuelAmount(), 2, ".", "") . " " . $car->getDistanceTraveled() . PHP_EOL;
}

 

1