Въпрос за правилно рефакториране

Здравейте! Искам да ви попитам за една задача RawData от Exercises Working with abstraction. Въпреки, че ми дава 100/100 точки в judge, дали все пак кода ми е добре рефакториран и дали ще бъде оценен като такъв от преподавателите.

https://pastebin.com/EPzjGABE - това е нерефакторирания код (ресурс от упражненията)

https://pastebin.com/dm9yWAsE?fbclid=IwAR3U73h8naMTb-O5doMJBC23PeI-bTljWkAczHVn-4jA6E_5ylvkkuQ2Hnk - Това е рефакторирания от мен код . Тук да споделя обаче, че не съм преименувал по по-добър начин променливите и методите, но това е най-малкия проблем