Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
shalata avatar shalata 1 Точки

08. Yard Greening

Здравейте! 

Имам проблем със задачата и системата ми дава 70/100. Не мога да разбера къде ми е грешката.

import java.util.Scanner;

  public class YardGreening {
    public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      double squareMeters = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
      double priceForLandscaping = squareMeters * 7.61;
      double priceForLandscapingDiscount = (0.18 * priceForLandscaping);
      double totalPrice = (priceForLandscaping - priceForLandscapingDiscount);

      System.out.printf("The final price is: %.2f lv.%n", totalPrice);
      System.out.printf("The discount is: %.2f lv.", priceForLandscapingDiscount);


    }

  }
Тагове:
0
Programming Basics with Java
sbboneva avatar sbboneva 25 Точки
Best Answer

Здравей,

Грешката идва от този ред:

double squareMeters = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

трябва да е:

double squareMeters = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

Пишейки го по този начин, няма да ти работи при вход на реално число, примерно 13.4 и ще изведе съобщение, че има грешка при въвеждането на входните данни.

Може да погледнеш началото на лекцията от юни месец водена от Симона Симеонова за Conditional Statements и ще ти стане ясно.

0
11/09/2019 15:43:47
shalata avatar shalata 1 Точки

Благодаря!

Понякога най-елементарното, не може да се забележи.

0
sbboneva avatar sbboneva 25 Точки

Моля, трябва си много внимание върху детайлите.

0
radoslav.venchev avatar radoslav.venchev 2 Точки
import java.util.Scanner;

public class Yard {
  public static void main(String[] args) {

    //Getting the input data
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String square_meters = scanner.nextLine();

    //Conversion from String to double value.
    double sqm = Double.parseDouble(square_meters);

    //Calculation of the overall price without discount
    double sum = (sqm * 7.61);

    //Calculation of the discount.
    double dsc = 0.18 * sum;

    //Getting the discount and calculating the final price with it.
    double fpr = (sum - dsc);

    //Output the result to the console
    System.out.print("The final price is: ");
    System.out.printf("%.2f", fpr);
    System.out.print(" lv.");
    System.out.print("");
    System.out.println("");
    System.out.print("The discount is: ");
    System.out.printf("%.2f", dsc);
    System.out.print(" lv.");
    System.out.print("");
  }
}
0
mitkomik avatar mitkomik 10 Точки
import java.util.Scanner;

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
      double area = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
      //"The final price is: {крайна цена на услугата} lv."; 7.61
      //"The discount is: {отстъпка} lv."; 18%
      double price = area * 7.61;
      double disc = price * 0.18;
      double finPrice = price - disc;
      System.out.printf("The final price is: %.2f lv." , finPrice);
      System.out.println("");
      System.out.printf("The discount is: %.2f lv." , disc);
  }
}
0
12/02/2020 13:16:40