Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
s.borisov avatar s.borisov 0 Точки

08. Scholarship

Здравевйте,

По-долу е кода на задачата за стипендиите, но един от тестовете в judge не минава. Някой има ли идея къде може да е проблема?

Поздрави!

Стоян

import java.util.Scanner;

public class Scholarship {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double incomeBGN = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double avGrade = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double minSalary = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double socScholarship = 0;
    double scholarship = 0;
    if (avGrade <= 4.50) {
      System.out.println("You cannot get a scholarship!");
    } else if (avGrade < 5.50) {
      if (incomeBGN < minSalary) {
        socScholarship = Math.floor(0.35 * minSalary);
        System.out.printf("You get a Social scholarship %.0f BGN", socScholarship);
      } else {
        System.out.println("You cannot get a scholarship!");
      }
    } else {
      scholarship = Math.floor(avGrade * 25);
      socScholarship = Math.floor(0.35 * minSalary);
      if (socScholarship > scholarship) {
        System.out.printf("You get a Social scholarship %.0f BGN", socScholarship);
      } else {
        System.out.printf("You get a scholarship for excellent results %.0f BGN", scholarship);
      }
    }
  }
}
Тагове:
0
Programming Basics with Java
skenderskiantonio avatar skenderskiantonio 37 Точки

 В случай, че оценката е повече от или равна на 5.50, не проверяваш дали доходите са по-малко от минималната заплата. Трябва да се добави проверка за това;

import java.util.Scanner;

public class Scholarship {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double incomeBGN = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double avGrade = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double minSalary = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double socScholarship = 0;
    double scholarship = 0;
    if (avGrade <= 4.50) {
      System.out.println("You cannot get a scholarship!");
    } else if (avGrade < 5.50) {
      if (incomeBGN < minSalary) {
        socScholarship = Math.floor(0.35 * minSalary);
        System.out.printf("You get a Social scholarship %.0f BGN", socScholarship);
      } else {
        System.out.println("You cannot get a scholarship!");
      }
    } else {
      scholarship = Math.floor(avGrade * 25);
      if (incomeBGN < minSalary) socScholarship = Math.floor(0.35 * minSalary);
      if (socScholarship > scholarship) {
        System.out.printf("You get a Social scholarship %.0f BGN", socScholarship);
      } else {
        System.out.printf("You get a scholarship for excellent results %.0f BGN", scholarship);
      }
    }
  }
}
0
s.borisov avatar s.borisov 0 Точки

Много благодаря!

0
silly19 avatar silly19 4 Точки

Our academic pursuits, along with a range of extracurricular activities, help in honing a child's skills and ensuring that he/she grows to be a mature and responsible citizen.
best cbse school in greater noida

0