Примерни Тестове

Къде могат да се намерят въпросите от миналите тестове след модула Design Fundamentals? На  https://judge.softuni.bg няма абсолютно нищо.