Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината" 2019

В продължение на 15 години, Националният конкурс "Иновативно предприятие на годината" ежегодно награждава български предприятия и техни иновативни продукти, процеси, услуги и практики, успешно реализирани на българския и световния пазар.

В конкурса могат да участват активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години.

Националният конкурс се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и  Enterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство със списание "Икономика", икономически портал Economic.bg, Computer World, Kaldata.bg, списание "Българска наука" и Успелите.бг.

Отличените фирми в Конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ за "Високи постижения в иновациите" -  Excellence in Innovation. С марката се отличават върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български  предприятия.

Марката се предоставя за ползване на предприятия, които са преминали успешно оценяване от експерти на Фондацията и жури от водещи български организации в рамките на конкурса. Критериите за оценка за използване на марката включват високо качество и оригиналност на иновациите, въздействие на националния и световен пазар, върху околната среда и обществото, ефективност на бизнес модела.

Стартирал през 2004 г., конкурсът насърчава иновационната дейност на българските компании и популяризира техните успешни иновации сред широката общественост.  Над 100 фирми са вече отличени за своите постижения в рамките на 14 издания на конкурса.

Церемонията по награждаването на победителите в 15-тото юбилейно издание на конкурса "Иновативно предприятие на годината" ще се състои по време на Националния иновационен форум през декември 2019 г. Форумът традиционно се провежда под егидата на Президента или Министър-председателя на Р. България.

Конкурсът е признат от Европейската комисия за най-добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и външно жури.

Наградите за 2019 г. се присъждат според въздействието на отличените иновации в категории като:

  • Пазарно лидерство 
  • Качество на живот
  • Зелена иновация 
  • Иновационен мениджмънт
  • Социална иновация
  • Иновация в креативните индустрии
  • Иновативно новостартирало предприятие
  • Иновации за развитие на таланти

Кандидатстването е онлайн и става от ТУК.

Важни срокове:

Подайте кандидатурата си по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2019 г.!

Организаторите на Конкурса се ангажират да не разпространяват конфиденциална информация, получена от участниците в процеса на тяхното кандидатстване и оценяване, освен с изричното им разрешение.

Фондация "Приложни изследвания и комуникации" прилага технически и организационни мерки за защита на предоставяните бизнес данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Предоставените данни се използват единствено за целите на Конкурса, не се предоставят на трети лица и не се използват за търговски и маркетингови цели.