DIY_Sept2019_L02 Как да измеря коректни стойности на тока и напрежението с ADC

Здравейте имам проблем с измерването на коректни стойности на тока и напрежението с ADC. 

Схемата на свързване е +12 - PM1 - Rш - PM2 - Rload - GND. С други думи през шънтовият резистор тече ток 1А на напрежителният делител има подадено напрежение 12V. Формулите за пресмятане стойнста на тока и напрежението са от лекцията:

MeasVolt[V] = ADCvalue(U)*3.3*16/4096, MeasCur[A]=ADCvalue(A)*3.3*2. Това което получавам от АЦП-то е:

ADCvalue(U) = 806, MeasVolt[V]=10.37V и ADCvalue(A)=416, MeasCur[A]=0.66A  т.е. измереното напрежение е с 2V по-ниско от подаденото и измереният ток е с 340mA по-малко от реално преминаващият през Rш. 

Ако на напрежителният делител подам:

- 3.3V - ADCvalue(U) = 104, MeasVolt[V]=1.25V

- напрежение под 2V - ADCvalue(U) = 0, MeasVolt[V]=0.00V

Моля за вашата помощ, не мога да си обясня на какво се дължи разминаването с реалните стойности на тока и напрежението.