Предложение за лекции по Линукс системна администрация

Здравейте скъпи лектори от Софтуерен университет.
Имам предложение за лекции по Линукс системна администрация.
Идеята е да включва изграждане на мрежова сигурност.
Например:
- протоколи за шифриране на данни
- връзки през SSH, SSL
- използване на разширения за сигурност за DNS чрез DNSSec
- виртуални частни мрежи
- защитна стена, изградена върху iptables
- система за предотвратяване на прониквания през мрежата и тяхното откриване чрез софтуер Snort
- анализ на данновия поток чрез мрежови анализатор като TCPdump или WireShark

 

Друга идея е лекция за пощенски сървръри, които работят с:

sendmail, Dovcot, promail, Amavis, SpamAssassin