Java Fundamentals - Lists - Exercise: 08. Anonymous Threat

Добър ден колеги

 

Бих искал да помоля, за малко помощ, за кодът на задача, по която съм зациклил. Judge системата ми дава 80/100 и не съумявам да открия къде греша или пък пропускам нещо.

 

Условие на задача 08. Anonymous Threat:

https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/Sept-2018/Java/05-Lists/Exercise/05. Lists-Exercises.docx

 

Кодът, който написах:

https://pastebin.com/DaQy447d