C# OOP Basics Exam Retake - 26 April 2018

Здравейте, може ли малко помощ с тази изпитна задача- https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/992#1

Проблемът ми е,че не разрах в условито на зачата от Структурата( класа Storage ),метода UnloadVehicleтова- След това, докато превозното средство се изпразни или се запълни, продуктите на превозното средство се разопаковат и се добавят към продуктите на хранилището.

Не разбирам това да се запълни смисъл кое точно превозното средство или хранилището?

Код- https://dox.abv.bg/download?id=4e44f7682c# - Линк за сваляне

Пробвах да съблитна при бизнес логиката с vehicle.IsFull ,но ми зава 150т,докато с this.IsFull ми дава 183.

Не знам,но от условието е "докато превозното средство се изпразни или се запълни,..." би трябвало да е vehicle.IsFull. Много гадна уловка.