[Useful info] The two pillars of JavaScript

https://medium.com/javascript-scene/the-two-pillars-of-javascript-ee6f3281e7f3 (Part 1)

https://medium.com/javascript-scene/the-two-pillars-of-javascript-pt-2-functional-programming-a63aa53a41a4 (Part 2 - по-интересното :P)

Интересен viewpoint за парадигмите в езика, който обичаме да мразим (@Yulia, това последното не се отнася за теб :D)

През курса по JS Apps повече ни се налага да ползваме JS AS IS, а не с познатите ни извращения от други езици. Аз лично колкото повече си отварям очите за нещата да са The JS Way толкова по-лесно ми е да пиша JS :)