C++ намиране страните на правоъгълник

Напишете програма, която пита потребителя за дължините на две съседни страни на правоъгълник и след това извежда: 

-лицето и периметъра на правоъгълника;

 -дължината  на диагонала на правоъгълника (използвайте Питагорова теорема)

 

до тук имам ли грешка

 

#include <iostream>

#include <math.h>

 

using namespace std;

 

int main()

{int a;

 int b;

cout << "ВЪВЕДЕТЕ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПРАВОЪГЪЛНИКA";

cout<<"\n СТРАНАТА НА ПРАВОЪГЪЛНИКA"<<a;

cin >> a ;

cout<<"\n СТРАНАТА НА ПРАВОЪГЪЛНИКA"<<b;

cin >> b ;

  return  0 ;

}