Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
peter.trifonoff avatar peter.trifonoff 77 Точки

Знак за степенуване, Math.Pow(double число, степен)

1
ivmarinoviv avatar ivmarinoviv 0 Точки

Благодаря.

0
VasilKotsev avatar VasilKotsev 805 Точки

Това е XOR (exclusive or/изключващо или) оператора в C#, използва се за побитови операции и не означава вдигане на степен. Ползвай Math.Pow().

0
ivmarinoviv avatar ivmarinoviv 0 Точки

Благодаря.

0
AleksPopov avatar AleksPopov 3 Точки

Имай предвид, че ако говориш за задачата Snowballs от data types and variables трябва да използваш. BigInteger.Pow вместо Math.Pow. За да го изполваш трябва да импортнеш using System.Numerics; под using System. Успех!

1
07/10/2019 19:09:00
ivmarinoviv avatar ivmarinoviv 0 Точки

Да точно за тази задача става въпрос.Благодаря.

                                            

0