Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
max_points99 avatar max_points99 1 Точки

Fishing Boat проблем

Здравейе, решавам задачата по два различи начина и Judge все ми дава 60/100 и немога да си видя грешката, на на показаните в задачата проверки работи правилно.

import java.util.Scanner;

public class FishingBoat {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int budget = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String season = scanner.nextLine();
    int fishingMen = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    double priceBoat = 0;
    double discount = 0;


    if (season.equals("Spring")) {
      priceBoat = 3000;
    } else if (season.equals("Summer") || season.equals("Autumn")) {
      priceBoat = 4200;
    } else {
      priceBoat = 2600;
    }
    if (fishingMen <= 6) {
      discount = priceBoat * 0.1;
    } else if (fishingMen <= 11) {
      discount = priceBoat * 0.15;
    } else {
      discount = priceBoat * 0.25;
    }
    if (fishingMen % 2 == 0 && !season.equals("Autumn")) {
      discount = discount * 0.95;
    }
    double lastPrice = priceBoat - discount;
    double moneyLeft = budget - lastPrice;
    if (budget >= lastPrice) {
      System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", moneyLeft);
    } else {
      System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(moneyLeft));
    }
  }
}

 

Тагове:
0
Programming Basics with Java
mark79 avatar mark79 634 Точки

Здравей,

имаш неточност в изчислението на отстъпката.

Пример : Ако е лято и рибарите са 10, то за 3000 -> отстъпката е 450. След това трябва да добавиш още 5%, а ти умножаваш отстъпката по 0.95, което я прави дори по-малка 427.50 Незнам дали успях да обясня, но ако следваме логиката ти, корекциите би трябвало да са нещо такова ..

    priceBoat -= discount; // цената за наем след отстъпка за брой рибари
    if (fishingMen % 2 == 0 && !season.equals("Autumn")) {
      discount = priceBoat * 0.05; // ако за четен брой и не е есен -> нови 5% отстъпка
      priceBoat -= discount; // вадим новата отстъпка от текущата цена за наем
    }

//    double lastPrice = priceBoat - discount; // излишно
    double lastPrice = priceBoat; // за съвместимост с кода по-долу

Поздрави :)

0
07/10/2019 22:05:53
max_points99 avatar max_points99 1 Точки

Здрасти и така го променям и пак 60/100frown. А и аз го разбирам, че когато са четен брой тогава не добавям 5% към отстъпката.

discount = discount + (discount * 0.05);

0
07/10/2019 22:18:27
mark79 avatar mark79 634 Точки
import java.util.Scanner;

public class FishingBoat {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int budget = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String season = scanner.nextLine();
    int fishingMen = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    double priceBoat = 0;
    double discount = 0;

    if (season.equals("Spring")) {
      priceBoat = 3000;
    } else if (season.equals("Summer") || season.equals("Autumn")) {
      priceBoat = 4200;
    } else {
      priceBoat = 2600;
    }
    if (fishingMen <= 6) {
      discount = priceBoat * 0.1;
    } else if (fishingMen <= 11) {
      discount = priceBoat * 0.15;
    } else {
      discount = priceBoat * 0.25;
    }

    priceBoat -= discount;
    if (fishingMen % 2 == 0 && !season.equals("Autumn")) {
      discount = priceBoat * 0.05;
      priceBoat -= discount;
    }

//    double lastPrice = priceBoat - discount;
    double lastPrice = priceBoat;
    double moneyLeft = budget - lastPrice;
    if (budget >= lastPrice) {
      System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", moneyLeft);
    } else {
      System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(moneyLeft));
    }
  }
}

 

0
max_points99 avatar max_points99 1 Точки

Видях се грешката, много ти благодаря за съдействието, ето го и кода

import java.util.Scanner;

public class FishingBoat {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int budget = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String season = scanner.nextLine();
    int fishingMen = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    double priceBoat = 0;
    double discount = 0;


    if (season.equals("Spring")) {
      priceBoat = 3000;
    } else if (season.equals("Summer") || season.equals("Autumn")) {
      priceBoat = 4200;
    } else {
      priceBoat = 2600;
    }
    if (fishingMen <= 6) {
      discount = priceBoat * 0.1;
    } else if (fishingMen <= 11) {
      discount = priceBoat * 0.15;
    } else {
      discount = priceBoat * 0.25;
    }
    double lastPrice = priceBoat - discount;
    if (fishingMen % 2 == 0 && !season.equals("Autumn")) {
      lastPrice = lastPrice - (lastPrice * 0.05);

    }

    double moneyLeft = budget - lastPrice;
    if (budget >= lastPrice) {
      System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", moneyLeft);
    } else {
      System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(moneyLeft));
    }
  }
}
0