Marketing Fundamentals - Домашни - Изпит

Здравейте,

Не съм предала домашните за курса, а срокът вече е изтекъл. Бих ли могла да се явя на изпит и да бъда приета за цялостната програма при това положение?