90/100 Anonymous Threat

Добър ден 

 

Бих искал да помоля за помощ, кодът на задачата в Judge системата ми дава 90/100.

 

Условието на задачата 08. Anonymous Threat:

https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/Sept-2018/Java/05-Lists/Exercise/05. Lists-Exercises.docx

 

Кодът, който написах:

https://pastebin.com/pK26yGqC