Диплома за висше образование за СофтУни студенти (бакалавър за 2 години след СофтУни)

До студентите от СофтУни, които освен практическо технологично образование, професия и работа, искат да придобият и диплома за висше образование с бизнес насоченост: можете да се възползвате от бизнес бакалавърската програма на МТ&М колеж - София:

Програмата по е-предприемачество на MT&M колежа (Датския колеж) разширява подготовката от СофтУни и добавя бизнес умения и бакалавърска степен. Признават се част от изпитите в СофтУни и за 2 години дистанционно или в извънработно време можете да изкарате и висше образование.

Който има интерес, може да се запише директно в МТ&М колежа, чиято мисия е да дава висше образование на следващото поколение маркетинг мениджъри и предприемачи.

Прилагам официалната покана от колежа:

До курсистите от всички програми на SoftUni - покана от МТ&M колежа за включване в програмата по е-предприемачество

С какво ще се занимавате и къде ще сте след 10 години? … И ние не знаем отговора на този въпрос, но ето в какво сме сигурни. До 2030 над 50 от добре познатите ни професии и длъжности ще изчезнат. Голямата и постоянно ускоряваща се трансформация, която носи нашето време, ще засегне кариерната реализация на милиони. Няма да има работни позиции в сегашния им вид за счетоводители, преводачи, чиновници и охранители, журналисти, туристически агенти, оператори в кол центрове и много, много други.

Оптимистичната прогноза за всички от СофтУни е, че сред професиите на бъдещето ще са програмистите, дизайнерите, маркетинг мениджърите и предприемачите, които разработват нови технологии и иновативни продукти и услуги. Ще има търсене на специалисти като дистанционни лекари, разработчици на интерфейси за безпилотна авиация, проектанти на умни домове, експерти по преодоляване на системни еко катастрофи и др.

Без съмнение много от навиците на човека изобщо няма да се променят – ще се храним, спим, работим, живеем, спортуваме, грижим се за здравето и близките също както десетилетия назад. Общото обаче между всички, които ще се справят с реалностите на близкото бъдеще, е че ще умеят да управляват и извличат ползи от промяната. Умело ще съчетават нуждите на своите клиенти, служители и партньори с решенията, които предлагат на пазара. Те ще имат нужда от фундаменталното знание, натрупано през последното столетие, което да адаптират към новия дневен ред.

Принципите на математиката, статистиката, управлението на хора, процеси и проекти ще останат като цяло непроменени. Придобитото висше образование, което включва и много, много други основни дисциплини, ще остане носещата конструкция, от която ще зависи устойчивата реализация на всеки нов проект или бизнес модел. Смисълът да се инвестира сега във фундаментални знания и диплома за висше образование е огромен.

Бизнес лидерите на близкото бъдеще ще са компетентни в своите области, но с широк поглед върху света. Поглед, който е формиран благодарение на придобитите им компетентности и дипломи за висше образование.

От създаването си СофтУни партнира с МТМ Колеж София (по известен като Датски колеж), с който има разработена съвместна учебна програма по еПредприемачество, в края на която се придобива висше образование. Студентите избират между удобни форми на обучение - задочна (петък и събота), задочно алтернативна (неделя и понеделник) и онлайн с индивидуален план на обучение. Програмата е 3-годишна, като една от учебните години от СофтУни се признава, а реалното обучение в Колежа е 2-годишно.

Последния учебен семестър в Колежа се провежда Специализирания учебен блок „Мениджмънт 2030”. В него успешни мениджъри, доказани консултанти и уважавани експерти водят обученията. Всяка една от дисциплините е насочена към формирането и затвърждаването на компетенции, които помагат в областите Стартиращ бизнес, Лидерство и мотивация, Управление на конфликтите, Организационна психология, Бизнес комуникации, Employer branding, Практика на рекламата, Екологично и социално отговорен бизнес, Изграждане на личен бранд и др.

"МТМ Колеж София" се намира в Бизнес Център Прима на ул. "Софийски герой" №1: на 5-ти етаж - администрация и управление, 9-ти етаж - библиотека, езикови и компютърни кабинети, 11-ти етаж - учебни зали и лаборатории.

Колежът е основан през 1993 година и е фокусиран върху маркетинга, търговията и предприемачеството. Освен висше образование завършилите получават и приложението EUROPASS, което прави дипломата за „професионален бакалавър” разпознаваема и призната в ЕС и навсякъде по света.

В момента тече кандидатстудентската кампания, в която може да се запишете и станете част от нашия специален поток студенти от СофтУни.

За повече информация: www.mtmcollege.org.

Местоположение: https://goo.gl/maps/CZ4chezNS8RvoQ4q7.

Полезни връзки, от които може да научите повече важни детайли:

Свържете се с МТ&M колежа на тел. 0889 869 400 и нека поговорим за вашето висше образование, което след 10 години ще ви осигури конкурентна реализация и удовлетвореност от инвестицията, защото каквито и времена да дойдат – знанията и уменията ще са истински ценният капитал. Дипломата удостоверява наличието им и повишава самочувствието на притежателя.

Нашето предимство пред тромавата академична среда на университетите е в практическата насоченост на обученията и в различните форми на обучения, които сме съобразили с натовареността ви.

доц. д-р Ана Хубанова,
Директор на МТМ Колеж София