Някой разцъквал ли е Blazor?

На пръв поглед изглежда обещаващо

https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet/web-apps/blazor

Някой има ли някакви впечатления?

Ако сега трябва да започнете ново уеб приложение, какво ще предпочетете:

Blazor, Razor Pages или MVC?