Mid Exam - 30 June 2019 Group 2 - Froggy Squad

  1. https://pastebin.com/dAv4S84A

  2. Някои има ли представа защо ми гърми в Judje системата?