Най-задълбочената програма по софтуерно инженерство в България
Loading...
+ Нов въпрос
mitko94 avatar mitko94 1 Точки

06. Courses / Associative Arrays - Exercise

Здравейте,

Имам проблем при сортирването накрая на програмата, ако може някой да предложи някакво решение,

условие(задача 6):https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/44281/exercise-problem-descriptions-csharp-fundamentals-september-2019/2438

Само това остава да се извърши: print the courses with their names and total registered users, ordered by the count of registered users in descending order. For each contest print the registered users ordered by name in ascending order

Това ми е кода махнах само сортирването във foreach че го бях много омазал :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace _06._Courses
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Dictionary<string, List<string>> courseInfo = new Dictionary<string, List<string>>();
            while (true)
            {
                string command = Console.ReadLine();
                if(command == "end")
                {
                    break;
                }

                string[] tokens = command.Split(" : ");
                string course = tokens[0];
                string student = tokens[1];

                if (!courseInfo.ContainsKey(course))
                {
                    courseInfo.Add(course, new List<string>());
                    courseInfo[course].Add(student);
                }
                else
                {
                    courseInfo[course].Add(student);
                    
                }
            }

            foreach (var course in courseInfo)
            {
                Console.WriteLine($"{}: {}");
            }
        }
    }
}
 

0
Module: C# Advanced
knoteva avatar knoteva 1085 Точки

Здравей,

Може да го направиш с два foreach:

 foreach (var course in courseInfo.OrderByDescending(x => x.Value.Count))
            {
                Console.WriteLine($"{course.Key}: {course.Value.Count()}");
                foreach (var name in course.Value.OrderBy(x => x))
                {
                    Console.WriteLine($"-- {name}");
                }
            }

0
mitko94 avatar mitko94 1 Точки

Благодаря, това много ми помогна 

0