Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Nenkos avatar Nenkos 0 Точки

Tensorboard

Здравейте,

имам проблем с визуализацията на графа чрез tensorboard. Toва е моя python код както в първата лекция:

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf

@tf.function #it tells the function that inputs and outputs are tensors
def compute(a, b):
    return (2*a + 3*b)**2

tf.summary.trace_on(graph = True)
results = compute(a, b)
writer = tf.summary.create_file_writer(logdir = 'logs') #The folder where logs are stored in logdir
with writer.as_default():
    tf.summary.trace_export(name = 'compute_func', step = 0, profiler_outdir = 'logs') 
    #name is the name of the file;
    #step is 0 as there are no steps;
    #profiler calculates how much time it takes for calculations etc.

Това е което пиша в нов терминал в папката където е logs папката:

tensorboard --logdir logs

Получавам следното съобщение в терминал:

Serving TensorBoard on localhost; to expose to the network, use a proxy or pass --bind_all
TensorBoard 2.0.1 at http://localhost:6006/ (Press CTRL+C to quit)

И когато цъкна линка ми дава следното:

Graph visualization failed.

Error: The graph is empty. This can happen when TensorFlow could not trace any graph. Please refer to https://github.com/tensorflow/tensorboard/issues/1961 for more information.

 

Използвам Ubuntu 18.04 и brave bowser.

Тагове:
0
Deep Learning 15/11/2019 15:58:23
aquaruiz avatar aquaruiz 135 Точки

А ако подадеш

tensorboard --logdir logs --bind_аll?
0
Nenkos avatar Nenkos 0 Точки

Ако го напиша, всичко изглежда добре в терминала:

nenko@mashinata:~/Documents/mlai/Courses/Deep_Learning_SU$ tensorboard --logdir logs --bind_all
TensorBoard 2.0.1 at http://mashinata:6006/ (Press CTRL+C to quit)

Но в браузера визуализацията не се получава отново.

 

 

0
aquaruiz avatar aquaruiz 135 Точки

Смени браузера и пробвай пак.

А ако ти дава пак https://github.com/tensorflow/tensorboard/issues/1961 - issue-то още не е resolv-нато и ще трябва да почакаш да разрешат проблема от tensorflow. Друг вариант е да питаш директно Данчо.

0