Kamino Factory

Условие(Задача 6) -> https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/40402/more-exercise-php-fundamentals-may-2019/2344

Решение -> https://pastebin.com/HBRTZGW6

Може ли малко помощ със сортирането?

Ето и едно кратко обяснение, за това каква ми е целта:

1) Създавам масив от зададения DNA input.

2) Създавам асоциативен масив, при който всеки един от ключовете съдържа всеки един въведен DNA input.

3) Създавам bestSequences масив, който за ключ има номера на текущия DNA input. За първи индекс на ключа(отново асоциативен масив), индекса на когото имаме единица и за стойност на ключа, дължината от поредни единици започващи от този ключ. Примерно при input 1!0!1!1!0, bestSequences ще съдържа ключ със следния масив:

[0] => 1, [2] => 2. Демек на индекс 0 от стринга, имаме единица с дължина 1 и на индекс 2 единица с дължина 2.

4) Чрез arsort се уверявам, че всеки първи ключ от масива bestSequences[$p], ще бъде този с най-голяма стойност.

5) Създавам 'Sum' ключ, който съдържа сумата на всеки един DNA input.

6) Създавам функция със име first_key, която има за цел да извлече стойността на първия ключ от масива bestSequences[$p].

7) Чрез uksort се опитвам да сортирам bestSequences масива, така че първият ключ да е този с най-добрия DNA input, само дето не ми се получава. Тези от примера ги уцелих, но това ми докара само 40 точки.