Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
m.hrstv avatar m.hrstv 3 Точки

Scholarship - получавам 93/100 и не знам защо

Judge ми се сърди на два от тестовете и ми дава 93 точки, но не мога да открия грешка в логиката си. Ето ми го кода:

income = float(input())
results = float(input())
minwage = float(input())
socschol = minwage * 0.35
exschol = results * 25

if results < 4.5 or (5.5 > results > 4.5 and income > minwage):
  print("You cannot get a scholarship!")
elif 5.5 > results >= 4.5 and income < minwage:
  print(f"You get a Social scholarship {int(socschol)} BGN")
elif results > 5.5:
  if income < minwage and socschol > exschol:
    print(f"You get a Social scholarship {int(socschol)} BGN")
  else:
    print(f"You get a scholarship for excellent results {int(exschol)} BGN")

Някой да има идеи? Благодаря предварително.

0
Programming Basics with Python 18/11/2019 01:42:55
smarinov avatar smarinov 1 Точки

Пробвай с math.floor на местата, където си сложил int. Също така в условието на задачата, ако не ме лъже паметта, пише: Оценка над и включително 5.5.

0
19/11/2019 19:37:09
m.hrstv avatar m.hrstv 3 Точки

Мда, от равното е било. Не съм забелязал, че съм го изпуснал. Стана и без math.floor между другото. Благодаря! 

0
pavlinski78 avatar pavlinski78 2 Точки

май трябва с math.floor да форматираш

0
Tosh87 avatar Tosh87 1 Точки
На мене с кода долу ми дава максимум 81/100 и не мога да разбера защо.Any help ?

import math
money_income = float(input())
average_success = float(input())
min_salary = float(input())
social_scholarship = 0.35 * min_salary
excellent_scholarship = average_success * 25
if average_success < 4.5 or money_income > min_salary:
  print("You cannot get a scholarship!")
elif 5.5 > average_success >= 4.5 and money_income < min_salary:
  print(f"You get a Social scholarship {math.floor(social_scholarship)} BGN")
elif average_success >= 5.5:
  if money_income < min_salary and social_scholarship > excellent_scholarship:
    print(f"You get a Social scholarship {math.floor(social_scholarship)} BGN")
  else:
    print(f"You get a scholarship for excellent results {math.floor(excellent_scholarship)} BGN")
0
m.hrstv avatar m.hrstv 3 Точки

Нямаш код, който да покрие случая, когато успеха е повече от 4.5, но по-малко от 5.5 и дохода е повече от минималния, ми се струва.

0
21/11/2019 15:17:48