[Useful info] AngularJS Generator

Yeoman генератор за AngularJS - позволява бързо създаване на проект. Поддържа следните команд лайн команди(генератори) :

Забележка: Генераторите следва да се изпълняват в главната директория на апликацията.