Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Tosh87 avatar Tosh87 1 Точки

Привет, искам да попитам защо не мога да изкарам повече от 81 точки на задачата Scholarship в judge?Това е кодът долу... струва ми се верен.

import math
money_income = float(input())
average_success = float(input())
min_salary = float(input())
social_scholarship = 0.35 * min_salary
excellent_scholarship = average_success * 25
if average_success < 4.5 or money_income > min_salary:
  print("You cannot get a scholarship!")
elif 5.5 > average_success >= 4.5 and money_income < min_salary:
  print(f"You get a Social scholarship {math.floor(social_scholarship)} BGN")
elif average_success >= 5.5:
  if money_income < min_salary and social_scholarship > excellent_scholarship:
    print(f"You get a Social scholarship {math.floor(social_scholarship)} BGN")
  else:
    print(f"You get a scholarship for excellent results {math.floor(excellent_scholarship)} BGN")
Тагове:
0
HarkTu avatar HarkTu 53 Точки

с тези входни данни:
1000
6.0
500
очаква се да се принтира:

"You get a scholarship for excellent results {excellent_scholarship} BGN"

Но твой код принтира:
"You cannot get a scholarship!"
0
21/11/2019 10:38:46
Tosh87 avatar Tosh87 1 Точки

ако премахна or money_income > min_salary: от  

if average_success < 4.5 or money_income > min_salary:

 

работи с посочения от теб пример, обаче точките в judge от 81 стават 75. Това го пробвах още вчера...

други предположения ?

0
svephoto avatar svephoto 278 Точки

Здравей,

 

Ето твоя код https://pastebin.com/7nu9jik9 с направени необходимите промени и преструктуриране за 100/100. Разгледай го и ще разбереш къде какво не е било както трябва.

Успех!

 

0