Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
svephoto avatar svephoto 1113 Точки

Здравей,

 

Може ли дадеш и условието на задачата?

0
peter.trifonoff avatar peter.trifonoff 120 Точки

Здравей,

на първия ред трябва да сплитнеш по "две точки" и ляво наклонена черта:

string[] extract = Console.ReadLine().Split(':', '\\').ToArray();

После да вземеш последния елемент от масива и да го сплитеш по "." (точка).

string[] file = extract.Last().Split('.').ToArray();

И вече имаш файла и раширението :)

-1
svephoto avatar svephoto 1113 Точки

Ето и вариант без ползване на масив - директно с четене на един стринг и вземане на събстрингове чрез съответните индекси:

https://pastebin.com/CDBTCXCX

1
NKKalev avatar NKKalev 10 Точки

Здравейте,

 

Споделям и едно кратко решение на тази задача за #Python.

 

text = input().split("\\")

file_name = text[-1].split(".")[0]
file_extension = text[-1].split(".")[1]

print(f"File name: {file_name}")
print(f"File extension: {file_extension}")

 

Поздрави

0
BGdaredevil avatar BGdaredevil 8 Точки

Здравейте,

 

ето и едно решение с JavaScript:

https://pastebin.com/ajUmiyv5

0
k.bandrov avatar k.bandrov 1 Точки

https://pastebin.com/XdA5ztMr

0
krum_43 avatar krum_43 683 Точки

Здравей колега,

Определено сплита не ти е правилен.

Тук логиката е желязна.Сплитвашме по символа '\'  и вземаме последният елемент на масива.

Така достъпваме файла с неговото разширение.

Остава да сплитнем по '.' и да си вземем името на файла и името на неговото разширение.

Това е.

 

using System;

namespace Extract_File
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string line = Console.ReadLine();
            string[] lineSplit = line.Split('\\');
            int length = lineSplit.Length;
            string fileNameWithExtention = lineSplit[length - 1];
            string[] words = fileNameWithExtention.Split('.');
            string fileName = words[0];
            string extention = words[1];
            Console.WriteLine($"File name: {fileName}");
            Console.WriteLine($"extension: {extention}");
        }
    }
}
 

 

0
23/03/2021 09:50:52