Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
viktorv19 avatar viktorv19 16 Точки

High Jump Programming Basics with C#

Имам нужда от помощ. В judge ми дава 60/100 и не мога да намеря къде е грешката.

Условие : https://softuni.bg/downloads/svn/programming-basics-v4/course-directories/may-2019/2019-01/Exam/06.%20High%20Jump.pdf

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace HighJump
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            int goal = int.Parse(Console.ReadLine());
            int setionGoal = goal - 30;
            int jump = int.Parse(Console.ReadLine());
            int failAttempts = 0;
            bool succesful = false;
            bool fail = false;
            int counter = 0;
            while (fail == false || succesful == false)
            {
                counter++;

                if (jump > setionGoal)
                {
                    setionGoal += 5;
                    failAttempts = 0;
                    if (jump >= goal)
                    {
                        Console.WriteLine($"Tihomir succeeded, he jumped over {goal}cm after {counter} jumps.");
                        return;
                    }
                    jump = int.Parse(Console.ReadLine());

                }
                else if (jump <= setionGoal)
                {
                    failAttempts++;
                    if (failAttempts == 3)
                    {
                        Console.WriteLine($"Tihomir failed at {setionGoal}cm after { counter} jumps.");

                        return;
                    }
                    jump = int.Parse(Console.ReadLine());

                }
            }
        }
    }
}

0
Programming Basics 04/12/2019 13:34:41
svephoto avatar svephoto 473 Точки

Здравей,

 

Ще имаме нужда и от условието на задачата, за да се опитаме да помогнем. :-)

0
02/12/2019 21:32:13