Deploying-Hosting an Web App(PHP & Symfony) to a PaaS -> Heroku

Здравейте,

имам следният проблем, при деплойване -> пъшване на App-a ми към Heroku имам дерт заради Doctrine-Fixtures Bundle, но понеже този bundle се зарежда през composer-a (php bin/console doctrine:fixtures:load), както сме го правили и на модула PHP MVC & Symfony, но когато се опитам да деплойна app-a (git push heroku master) и получавам следният build log error в интерфейса на активитито ми https://pastebin.com/ydAiSckQ

Въпросът ми е мога ли да наглася от проекта от Symfony-o някъде, DataFixtures ( данни от 2-3 user-a, 2-3 roles и той това са) да се лоадват, а не да се викат през доктрина първо...? и с добавяне на tag в services.yml -> ?!? https://www.imagebanana.com/s/big/1594/6zOZScSz.jpg пак не се сеща и същият гърмеж?, не могат да лоуднат фиксчерите???. В AppKernel.php си го имам вътре също

$bundles] = new Doctrine\Bundle\FixturesBundle\DoctrineFixturesBundle);

CMD before push

https://ibb.co/fxvXLsb

Какъв лек му трябва да ги подкарва, че тоя PaaS да ги лоудне тогава с doctrine:load през компоузъра??

Благодарности