Programming Fundamentals - International SoftUniada

Здравейте, може ли малко помощ за тази задача? Тя е почти решена, остана само да сортирам по общите точки, което нещо ме мъчи от доста време и не става...

 

Условие: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1597#3

Кода: https://pastebin.com/cGyikBCZ