Изпитна задача Cruise Games 70/100. Идеи?

Условие

Задачата е изпитна, така че не мога да видя тестовете. Някакви идеи защо получавам 70/100?

from math import floor as fl
name = input()
games = int(input())
score = 0

for g in range(games):
  game = input()
  points = int(input())

  if game == "volleyball":
    points *= 1.07
  elif game == "tennis":
    points *= 1.05
  elif game == "badminton":
    points *= 1.02

  score += points

if score / games >= 75:
  print(f"Congratulations, {name}! You won the cruise games with {fl(score)} points.")
else:
  print(f"Sorry, {name}, you lost. Your points are only {fl(score)}.")

Няма значение дали използвам int или math.floor за оформяне на резултата, също с и без равното накрая не се променя нищо. Нещо друго, което изпускам?

Ред.: Няма значение, намерих си грешката. Смятах средно аритметично резултата от всички игри накуп, а е трябвало от всеки вид игра поотделно, и ако резултата от примерно тениса е по-малък от 75, дори другите да са толкова повече, та да компенсират провала в едната игра, пак се счита за загуба.

Ред. 2: Преправеният код за сравнение:

from math import floor as fl
name = input()
games = int(input())
volleyball_games = 0
tennis_games = 0
badminton_games = 0
volleyball_score = 0
tennis_score = 0
badminton_score = 0

for g in range(games):
  game = input()
  points = int(input())

  if game == "volleyball":
    volleyball_games += 1
    volleyball_score += points * 1.07
  elif game == "tennis":
    tennis_games += 1
    tennis_score += points * 1.05
  elif game == "badminton":
    badminton_games += 1
    badminton_score += points * 1.02
score = volleyball_score + tennis_score + badminton_score

if volleyball_score / volleyball_games >= 75 and tennis_score / tennis_games >= 75 and badminton_score / badminton_games >= 75:
  print(f"Congratulations, {name}! You won the cruise games with {fl(score)} points.")
else:
  print(f"Sorry, {name}, you lost. Your points are only {fl(score)}.")