Проблем с връзка между 2 таблици - Management Studio

Здравейте. Имам проблем при създаването на връзка между две таблици. Идеята ми е да направя връзка между таблицата Event i Sales - 1 Event може да има много Sales, няколко Sales могат да имат 1 Event. Трябва да напиша кода на ръка, а чрез диаграма. Прикачвам 2 снимки за да видите и самата грешка (в последния ALTER)

Снимка1

Снимка2