Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Ivan1 avatar Ivan1 1 Точки

Здравей,

Ето и моят вариант. Отне ми доста време да разбера от къде ми идва грешката. Моето е доста по-близо до твоето от това на Виолета. Проблема се оказа, че разглеждам случая в който печалбата е по-голяма, но е и когато е равна на цената на екскурзията. 

trip = float(input())
puzzels_count = int(input())
dolls_count = int(input())
bears_count = int(input())
minions_count = int(input())
cars_count = int(input())


Count_total = puzzels_count + dolls_count + bears_count + minions_count + cars_count
Sum_total = (puzzels_count * 2.60) + (dolls_count * 3) + (bears_count * 4.10) + (minions_count * 8.20) + (cars_count * 2)

if Count_total >= 50:
  Sum = Sum_total * 0.75
  Sum1 = Sum * 0.9
  if Sum1 >= trip:
    sum_left = abs(Sum1 - trip)
    print(f'Yes! {sum_left:.2f} lv left.')
  else:
    sum_need = abs(Sum1 - trip)
    print(f'Not enough money! {sum_need:.2f} lv needed.')
else:
  Sum = Sum_total * 0.9
  if Sum >= trip:
    sum_left = abs(Sum - trip)
    print(f'Yes! {sum_left:.2f} lv left.')
  else:
    sum_need = abs(Sum - trip)
    print(f'Not enough money! {sum_need:.2f} lv needed.')
0
21/01/2020 21:55:17
rapostolova avatar rapostolova 4 Точки

И при мен има грешка, не мога да разбера къде е.

trip_price = float(input())
num_of_puzzles = int(input())
num_of_dolls = int(input())
num_of_teddies = int(input())
num_of_minions = int(input())
num_of_trucks = int(input())
  
earned_money = num_of_puzzles * 2.60 + num_of_dolls * 3 + num_of_teddies * 4.10 + number_of_minions * 8.20 + num_of_trucks * 2 
  
num_of_toys = num_of_puzzles + num_of_dolls + num_of_teddies num_of_minions + num_of_trucks

if num_of_toys >= 50:
   earned_money = earned_money - earned_money * 0.25
     
rent = earned_money / 10
earned_money = earned_money - rent

difference = abs(earned_money - trip_price)
     
if earned_money >= trip_price:
   print(f'Yes! {difference:.2f} lv left.')
else:
   print(f'Not enough money! {difference:.2f} lv needed.')

0
DeveloperEnthusiast avatar DeveloperEnthusiast 302 Точки

trip_price = float(input())
num_of_puzzles = int(input())
num_of_dolls = int(input())
num_of_teddies = int(input())
num_of_minions = int(input())
num_of_trucks = int(input())
  
earned_money = num_of_puzzles * 2.60 + num_of_dolls * 3 + num_of_teddies * 4.10 + number_of_minions * 8.20 + num_of_trucks * 2 
  
num_of_toys = num_of_puzzles + num_of_dolls + num_of_teddies num_of_minions + num_of_trucks "+" ?   # горната e по-трудно забележима, но тази трябва да пишеш на notepad, за да не я видиш... то свети от всякъде...

if num_of_toys >= 50:
   earned_money = earned_money - earned_money * 0.25
     
rent = earned_money / 10
earned_money = earned_money - rent

difference = abs(earned_money - trip_price)
     
if earned_money >= trip_price:
   print(f'Yes! {difference:.2f} lv left.')
else:
   print(f'Not enough money! {difference:.2f} lv needed.')

0
rapostolova avatar rapostolova 4 Точки

Благодаря. Пишех директно в judge системата, тъй като не можех да изтегля PyCharm на лаптопа на който работех.

1
DeveloperEnthusiast avatar DeveloperEnthusiast 302 Точки

Като си пуснеш задачата в Judge първо ще ти гръмне ето така:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Windows\TEMP\ExecutionStrategies\iklqybbk.u1n\tmp814C.tmp", line 8, in <module>
  earned_money = num_of_puzzles * 2.60 + num_of_dolls * 3 + 
num_of_teddies * 4.10 + number_of_minions * 8.20 + num_of_trucks * 2

NameError: name 'number_of_minions' is not defined

Като оправиш това нещо, ще ти гръмне ето така:

 File "C:\Windows\TEMP\ExecutionStrategies\kzbiosrc.l5i\tmp6372.tmp", line 10
  num_of_toys = num_of_puzzles + num_of_dolls + num_of_teddies num_of_minions + num_of_trucks
                                       ^
SyntaxError: invalid syntax

 

Съветвам те да ги четеш тези неща, когато Judge ти показва къде е проблема, а не е в скритите тестове

0
20/02/2020 14:00:06