Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Ivan1 avatar Ivan1 1 Точки

Здравей,

Ето и моят вариант. Отне ми доста време да разбера от къде ми идва грешката. Моето е доста по-близо до твоето от това на Виолета. Проблема се оказа, че разглеждам случая в който печалбата е по-голяма, но е и когато е равна на цената на екскурзията. 

trip = float(input())
puzzels_count = int(input())
dolls_count = int(input())
bears_count = int(input())
minions_count = int(input())
cars_count = int(input())


Count_total = puzzels_count + dolls_count + bears_count + minions_count + cars_count
Sum_total = (puzzels_count * 2.60) + (dolls_count * 3) + (bears_count * 4.10) + (minions_count * 8.20) + (cars_count * 2)

if Count_total >= 50:
  Sum = Sum_total * 0.75
  Sum1 = Sum * 0.9
  if Sum1 >= trip:
    sum_left = abs(Sum1 - trip)
    print(f'Yes! {sum_left:.2f} lv left.')
  else:
    sum_need = abs(Sum1 - trip)
    print(f'Not enough money! {sum_need:.2f} lv needed.')
else:
  Sum = Sum_total * 0.9
  if Sum >= trip:
    sum_left = abs(Sum - trip)
    print(f'Yes! {sum_left:.2f} lv left.')
  else:
    sum_need = abs(Sum - trip)
    print(f'Not enough money! {sum_need:.2f} lv needed.')
0
21/01/2020 21:55:17